Aplikasi Pengurusan Bantuan Sekolah

 Aplikasi Pengurusan Bantuan menyasarkan:

 •  Jabatan Pendidikan Negeri (JPN).
 • Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
 • PENGETUA / GURU BESAR SEKOLAH.
 • Guru KWAPM yang telah dilantik oleh sekolah.

Sumber data pula terbahagi kepada:

 1. Permohonan Sekolah (DSA)
 • Diambil daripada Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) – Modul Pengurusan Murid
 • filter mengikut kriteria PGK Nasiona
 • Guru Kelas kemaskini Modul Pengurusan Murid SPS seperti biasa manakala Guru KWAPM hanya kemaskini murid yang layak memohon sahaja.

2.  eKasih

 • Daripada ICU,JPAM
 • Tindakan sekolah :  Perlu sahkan Ahli Isi Rumah (AIR) wujud/tidak wujud di sekolah (Guru KWAPM)

3.  eDamak

 • daripada JAKOA
 • Tidak perlu sah kan/buat permohonan.

4. Semua data di cross-check menggunakan nokp/sijil lahir.

 • Supaya tiada pertindihan pembayaran
 • Susunan keutamaan data :
 • eKASIH
 • eDAMAK
 • Permohonan Sekolah.

5. Maklumat yang penting untuk dikemaskini dalam SPS Modul Pengurusan Murid :

 • No KP Murid
 • Nama Murid
 • Darjah/Tingkatan Murid
 • Status Warganegara Murid
 • Kaum murid
 • Nama ibubapa
 • No KP ibubapa
 • Pendapatan ibubapa
 • Tanggungan ibubapa

AKSES KE APB

Pengetua / Guru Besar dan Guru KWAPM perlu didaftarkan ke dalam eOPERASI oleh pihak sekolah (pentadbir SPS Modul Pengurusan Guru (eOPERASI)).

 Log masuk ke dalam Modul Pengurusan Murid SPS menggunakan ID yang telah didaftarkan. Setelah log masuk, klik link “Ke Pengurusan Bantuan”

 

MODEL KWAMP PADA HALAMAN UTAMA

 • Pengesahan Pengetua/Guru Besar untuk :

Memaparkan statistik dan senarai permohonan KWAPM. Selain itu, memaparkan statistik dan senarai data eKASIH yang telah disahkan. Kemudian, memperakui permohonan sekolah

 • Senarai Berjaya

Mengandungi submenu senarai nama murid yang diluluskan mengikut data eKASIH, eDAMAK, permohonan Sekolah. Selain itu sebagai cara menyemak dan mencetak senarai yang berjaya ditawarkan KWAPM.

 • Maklumat Akaun
  • Mengandungi maklumat no akaun bank untuk penyaluran KWAPM ke sekolah. Diambil daripada eSPKWS. Perlu dikemaskini jika ada perubahan.

PERANAN PENGETUA DAN GURU BESAR

Maklum kepada guru kelas untuk kemaskini SPS – Modul Pengurusan Murid supaya murid yang layak memohon KWAPM tersenarai dalam APB KWAPM Permohonan Sekolah.  Tidak dinafikan, pengetua/guru besar berperanan untuk lakukan semakan senarai murid dalam menu (Permohonan Sekolah dan Pengesahan ekasih) yang telah dikemaskini oleh guru KWAPM.  Kemudian, memperaku/mengesahkan permohonan KWAPM dan pengesahan kewujudan murid eKASIH di sekolah. Pengetua dan guru besar harus memaklumkan kepada Guru KWAPM untuk menyemak dan mencetak senarai murid yang diluluskan permohonan KWAPM/eKASIH/eDAMAK.

 

LANGKAH-LANGKAH MENGEMASKINI BORANG PERMOHONAN KWAPM.

 • Pertama : Sahkan permohonan KWAPM sekolah.
 • Klik pada pengurusan murid

Pengesahan KWAMP

 • Klik pada “Ke Pengurusan Bantuan” untuk masuk ke APB

Pengesahan KWAMP

 • Klik pada menu yang berkenaan iaitu BANTUAN KWAPM

 

 • Bilangan murid eKASIH yang wujud di sekolah berdasarkan padanan no KP

Pengesahan e-kasih

 • Kedua: Sahkan pengemaskinian eKASIH.
 • Carian eKASIH yang wujud di sekolah. Masukan maklumat carian seperti nama dan no. KP
 • Klik butang yang diarahakan selepas mengisi maklumat pada ruangan carian

Pengesahan e-kasih

 • Satu paparan khas akan ditunjukkan jika hasil carian anda tiada.

Pengesahan e-kasih

 • Kemudian, klik pada bilangan murid untuk paparkan nama murid eKASIH.

Pengesahan e-kasih

 • Padanan antara data eKASIH dan SPS menggunakan no KP. Murid yang sama no KP dengan murid eKASIH tidak akan dipaparkan dalam menu sekolah.

Pengesahan e-kasih

 • Jika klik TIDAK, nama muris eKASIH akan dihilangkan dari senarai eKASIH. Murid dengan no KP yang sama akan dimasukkan ke dalam menu permohonan sekolah. (jika menepati syarat permohonan)
 • Sila pilih wujud/tidak pada ruangan pengesahan

Pengesahan e-kasih

 • Bilangan murid akan berkurangan kepada empat apabila klik TIDAK

Pengesahan e-kasih

 • Murid berstatus PENGESAHAN = Wujud sahaja dipaparkan.

Pengesahan e-kasih

 • Klik butang “Terima Semua” untuk setkan wujud secara sekaligus.
 • Pilih “O.K” apabila popup mesej dipaparkan

Pengesahan e-kasih

 • Murid berstatus PENGESAHAN=Wujud sahaja dipaparkan

Pengesahan e-kasih

 • Statistik data untuk semakan akan ditunjukan

Pengesahan e-kasih

 

 • Semua data perlu disahkan. Jika tidak, PPD/JPN tidak dapat mengesahkan permohonan dan tidak dapat menyemak serta memberikan perakuan.

Terdapat 2 column yang perlu disemak

 1. Akaun Bank Sekolah
 2. Akaun Bank PPD

Maklumat asas akaun diambil daripada eSPKWS.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

apk download pdf download mp3 download